Hoe werken zonnepanelen?

Techniek

De belangrijkste onderdelen van een zonnepanelen-systeem zijn (A) de zonnepanelen en (B) de omvormer. De zonnepanelen zetten zonlicht om in elektrische stroom. Deze (gelijk)stroom is nog niet geschikt voor ons elektriciteitsnet en wordt door de omvormer “omgevormd” tot bruikbare wisselstroom die direct in huis kan worden gebruikt.

Elektriciteit die niet direct wordt gebruikt in huis, wordt via de meterkast (groepenkast = C volgens het plaatje) (D), aan het elektriciteitsnet (anders dan het plaatje) (E) teruggeleverd. Hiervoor ontvangt u een vergoeding die gelijk is aan de prijs die u betaalt wanneer u stroom afneemt, zodoende kunt u uw verbruik met de opgewekte zonnestroom salderen.

De opbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van een aantal factoren zoals o.a. het vermogen van de panelen, de hoeveelheid zoninstraling, opstelling en oriëntatie van de panelen en de invloed van schaduw en vuil.

Techniek
[A] Zonnepanelen, [B] Omvormer, [C] Groepenkast, [D] Elektriciteitsmeter & [E] Netkoppeling

Terugleveren en salderen

Stroom die u overdag opwekt, maar niet direct in huis gebruikt, mag u terugleveren aan het elektriciteitsnet. ’s Avonds, als u wel stroom gebruikt maar deze niet opwekt, neemt u vervolgens weer stroom van het net af. De teruggeleverde stroom wordt aan het einde van het jaar van uw verbruikte stroom afgetrokken, dit noemen we salderen. 

Op deze manier ontvangt u op jaarbasis dezelfde prijs voor de teruggeleverde energie als die u betaalt wanneer u stroom afneemt. 

Voorbeeld 1
Uw verbruik is op jaarbasis 3500 kWh. Uw panelen wekken per jaar 3000 kWh op. Dit betekent dat u na het salderen nog moet betalen voor de 500 kWh die overblijft.

Voorbeeld 2
Uw verbruik is op jaarbasis 3000 kWh. Uw panelen wekken per jaar 3500 kWh op. Dit betekent dat u na het salderen nog 500 kWh meer hebt teruggeleverd. Hiervoor krijgt u dan een vergoeding van uw energieleverancier.

Wanneer u echter per jaar meer terug levert dan u afneemt zoals in voorbeeld 2, wordt de vergoeding voor de “teveel” teruggeleverde energie aanzienlijk lager waardoor het rendement op uw investering ook daalt. Uitgangspunt is dan ook om niet meer zonnepanelen te nemen dan u voor eigen gebruik nodig heeft.

Solarverbetering levert u daarom altijd een persoonlijk en eerlijk advies op maat, met uw situatie en wensen als uitgangspunt!